Disclaimer

Disclaimer

Hoewel deze website door M-plooi met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden en is samengesteld, kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.
M-plooi is niet aansprakelijk voor enige directe en of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de door M-plooi aangeboden informatie op deze website.
Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Privacy

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en of informatiebronnen van derden die niet door M-plooi worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.
Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacy beleid van de externe website van toepassing. M-plooi kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en of informatiebronnen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden.
De inhoud en vormgeving van deze website vallen onder het auteursrecht.
Niets van de teksten, grafische presentaties en of foto’s op deze website mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van M-plooi.